Åbningstider: Hver mandag fra kl. 14 til 16. Dog ikke helligdage og i skoleferier.

Landejendomme

Sønderbygård ,Grejs

 

Var indtil 2003 beliggende Sønder Bygade 13.

B604Sønderbygård var indtil ca.1950 en flot firlænget  bindingsværksgård, som billedet til højre viser

4 juni 1791 blev gården udstykket fra Rosenvold og skødet underskrevet af Rantzau til Jørgen Nielsen.

I slutningen af 1800-tallet var det Frederik Eising der ejede gården, og efter hans død bestyrede sønnen, Kristian gården for sin moder.

I den højre længe på gården var der aftægtsbolig med lerstampet gulv, afløb gennem muren og et lille bitte vindue.

Eising solgte gården til Marie og Peter Nielsen, som de senere overdrog til sønnen Helge. Sidst i fyrrerne solgte han gården til Gitte og Henrik Svane.

I 1956 solgte Svane Sønderbygård til Inger og Knud Mikkelsen.

De drev som de tidligere ejere fortsat gården med traditionelt dyrehold og markdrift. I 1968 forpagtede de dog jorden ud til Knuds bror Jens Micael Mikkelsen.

År 2000 solgte de bygningerne og et areal fra til Tørring Uldum kommune. Restarealet til gården inklusiv skov forblev i deres eje fortsat som landbrugsejendom, og her byggede de et nyt stuehus samt et udhus på adressen Møllehusvej 13. Her drives landbruget nu kun som planteavl.

Tørring-Uldum Kommune solgte en del af det købte areal, hvor der på en del blev opført 14 andelsboliger, og der på resten blev 20 paracelhusgrunde, alle med adressen Enghaven.

Bygningerne til Sønderbygård blev nedrevet i 2003, og det ca. 200 år gamle træ ved indkørslen blev fældet, så der nu kunne opføres en helt ny børnehave og vuggestue til afløsning af den gamle børnehave fra 1969.  

Du kan læse mere om Sønderbygård på: www.historiskatlas.dk.