Åbningstider: Hver mandag fra kl. 14 til 16. Dog ikke helligdage og i skoleferier.

Landejendomme

Enggård, Grejs

Sønder Bygade 20, 7100 Vejle

B402Matr.nr.10 Grejs by

Gården var oprindeligt en tvillinggård med Hovgård.

Søren Therkelsen ejede Enggård fra omkring ca. 1900, indtil 1927 hvor svigersønnen Niels Nielsen overtog ejendommen. Søren Therkelsen flyttede i huset ved siden af, Sønder Bygade 18, som han købte af maler Pedersen. Niels Nielsen var landmand og samtidig handelsmand.

Johanne og Peder Hansen købte Enggård af Niels Nielsen, men årstallet for overtagelsen er ikke bekendt. Johanne og Peder Hansen fortsatte med at drive Enggård som almindeligt landbrug med det sædvanlige dyrehold. Desuden havde Peder Hansen adskillige tillidsposter gennem årene, og var i mange år brandinspektør i Tørring-Uldum Kommune.

I 1988 solgte Peder Hansen til Claus Hulegaard. Forinden solgte Peder Hansen et jordareal fra til sammenlægning med gården Solbjerg, hvor arealet grænsede ind til.  Hanne og Claus Hulegård driver Enggård som et fritidslandbrug uden husdyrhold. Det gamle bindingsværk stuehus med stråtag er erstattet af et nyt stuehus, og de gamle udhuse er bygget om til erhvervslokaler.

Mere om Enggård på: www.historiskatlas.dk