Åbningstider: Hver mandag fra kl. 14 til 16. Dog ikke helligdage og i skoleferier.

Landejendomme

Høgholt, Grejs

B293Bakkevænget  6. Grejs

Høgholt Matnr.7a.

Før 1875 var Høgholt tidligere kro.Stedet var ejet af Madam Tved som var krokone.

Kroen blev senere flyttet til Møllehusvej 2 .

1892 overtog Hansine og Peter Larsen gården indtil ca.1932.

1939 overtog Agnes og Hans Larsen stedet.

Datteren Ruth og Erling Nielsen forpagtede gården fra 1955 til 1962.

De overtog den og havde stedet indtil midt halvfemserne hvor sønnen Per Ravn Nielsen købte den.

 Ruth og Erling flyttede til Bakkevænget 4.

Bakkevænget er udstykket fra Høgholt.

Læs videre på www :historiskatlas.dk