Åbningstider: Hver mandag fra kl. 14 til 16. Dog ikke helligdage og i skoleferier.

Landejendomme

Højgård, Grejs

 

Højgård ca.1952

Højgårdvej 20, 7100 Vejle 

Højgård var i middelalderen 1931 en hovedgård, og var dengang ejet af Niels Vognsens enke, Inger Hermansdatter Pennow.

Gården havde gentagne gange fælles ejer med St.Grundet. Første gang 1680-1698 oberst Otto Fr.von Gamm. Anden gang 1740-1804 oberst Schack Brockdorff. Han enke Sophie Hedevig og svigersønnen Hans Helmuth von Lyttichau fik ved århundredskiftet kgl. tilladelse til at bortsælge bøndergodset og udparcellere gården.

En pudsig historie fra Højgårds storhedstid: Herremændene på Højgård og Låge Hovedgård spillede kort. I stedet for at betale med penge, betalte de med jordlodder. Derved blev grænserne mellem de 2 sogne lidt mærkelige.

Ca. 200 meter nordvest for de nuværende bygninger ligger en gammel slotsruin med rester af voldgrave. Sagnet siger at det engang har været Gorm d. Gamles jagtslot, og at han havde en løngang fra Jelling og hertil, og den var dækket med kobber. Der skulle også være nedgravet et guldføl, der er så kostbart, at det skulle kunne betale Danmarks statsgæld. Det siges også, at hvis den sidste munkesten i ruinen blev fjernet, vil Højgård gå til grunde, og derfor har ejerne forbudt at grave efter guldføllet.

Hovedgården var dengang befæstet med volde og grave. Fra hovedbygningen over til laden var der en vindebro, som af vagterne kunne hejses op og ned. Bygningerne til Højgård lå fra begyndelsen lidt længere østpå inde i skoven.

Møllen ved Fruens Møllested er måske opført af Højgårds første ejere. Den forsvandt  først i 1600-tallet, men der blev fundet rester af møllen sidst i 1990-erne. Det var en skvatmølle med vandret møllehjul.

Højgård ladenPå den fredede ladebygning (bindingsværk og stråtag) var der på midterdøren indhugget i tømmeret:

"Anno 1746. Den lade her til forn stod ved Torden Gud lod brænde den 6 juli, men Gud som denne derimod behaget har at sende den 21 octb. Ham være Tak og Ære, hans navn velsignet være. "

P. Petersen var ejer af Højgård i mange år, og  han døde i 1882. P. Petersen skænkede orglet til Grejs Kirke 1882. Hans efterfølger på Højgård blev Elias. P. Carlsen, og han bekostede en restaurering af orglet, da det mange år senere blev aktuelt.

Efter Elias Carlsen blev Højgård overtaget af hans nevø, Niels Mikkelsen. I 1959 døde Niels Mikkelsen, og derefter overtog sønnen Knud Mikkelsen Højgård. I 1996 blev Højgård overtaget af sønnen Niels Kristian Mikkelsen efter hans fars død. 

Til Højgård har der gennem mange år tilhørt et areal på næsten 300 ha. Godt halvdelen var skov og resten agerjord. Driften på højgård har skiftet gennem årene. Fra at være et traditionelt landbrug med husdyr og planteavl og skovdrift, blev det efterhånden øndret til skovdrift og planteavl.

I 2012 købte Morten Kirch Johansen Højgård. Gården er nu bygget helt om. Alle de gamle bygninger er nedbrudt, og der er opført nye moderne bygninger på stedet

Højgård er også på: www.historiskatlas.dk.