Åbningstider: Hver mandag fra kl. 14 til 16. Dog ikke helligdage og i skoleferier.

Landejendomme

Lille Fruens Møllested, Grejs

B237

 

Vestermarksvej 19.

Stedet  hører vi først om 1880, da Margrethe og Mikael Mikkelsen ejede stedet. Det var Jens Micals bedsteforældre.

1. april 1885 var det Johan Markussen, der købte Lille Fruens Møllested.

De havde 4 køer, der stod i tøjr, og blev flyttet hver dag rundt på marken for at græsse det af.

Der var 10 tdl.land til, og det var bakket og besværlig jord at drive. Jorden grænsede helt ned til bækken, Der i dag henligger som uopdyrket sumpareal.

B83Sønnen Markus Markussen overtog stedet i 1918, og blev gift med Julie. Hun var plejedatter af Marianne Brugsuddeler.

Markus havde som dreng fået en saks i øjet, og mistede synet. Hans glasøje forhindrede ham ikke i at være en ivrig jæger, og han var også god til at fortælle drabelige jagthistorier. Han var så heldig at skyde en vaskebjørn, som blev udstoppet, og står i dag på Lindved Skole.

                              Billedet til højre er Markus Markussen med den nedlagte vaskebjørn.

1963 overtog sønnen Hans gården, og solgte til Tove og Poul Pedersen. De renoverede stedet, og det meste af jorden er solgt, og lagt  til Gormsens gård.

Tove og Poul Pedersen solgte til Jeannette Jørgensen  Uldum huse, og hun har bygget et nyt hus på stedet.