Åbningstider: Hver mandag fra kl. 14 til 16. Dog ikke helligdage og i skoleferier.

Landejendomme

Romsdal, Grejs

B608Vestermarksvej 17

Matr.nr.21 a m.fl. Grejs

Romsdal er en slægtsgård, ejet af Familien Gormsen i 3 generationer.

Stuehuset er fra 1850, og blev ombygget i 1960.

De gamle avlsbygninger brændte i 1961, og nye bygninger blevopført. 

Gudrun og Eskild Gormsen købte Romsdal 1905. Der var 30 tdl.jord til gården, og dengang havde de 10 køer, 2 heste samt 3 grisesøer.

Sønnen Knud overtog gården 1945, og blev gift med Ruth. Gudrun og Eskild købte hus på Skovvænget 19, hvor de tilbragte deres pensionisttid.

Ruth og Knud drev gården videre med køer, grise og høns.

Romsdal 1Ruth og Knud flyttede i 1979 i deres nyopførte aftægtshus på Vestermarksvej 17 a.

1985 overtog Inge Marie og Lars Gormsen Romsdal.

Og parret driver nu gården med kødkvæg og skovdrift.

Læs mere på: www.historiskatlas.dk