Lokalarkivets åbningstid: 1. mandag i måneden kl. 14-16. Lukket på helligdage og i skoleferier.

Landejendomme i Grejs Sogn

Sønderskovgård Grejs

 

 

Scan0004Vestermarksvej 11, Grejs

Matr.nr.22 m.fl. Grejs by

Gården er en slægtsgård, og er siden 1914 ejet i 3 generationer af slægten Nørskov Madsen.

I 1914 købte Johanne og Mads Kristian Madsen Sønderskovgård, hvor de solgte Anesminde på Vestermarksvej 15.

I 1935 overtog sønnen Kristian Nørskov Madsen ejendommen, og drev gården videre sammen med hustruen Magda.

 Der tilhørte 22 ha.jord og 7,5 ha. skov.

Gården blev drevet med 10 køer, 3 søer,  100 høns,og nogle ænder,små marker med roer græs og korn

Kristian var gennem 26 år formand for Grejs Skytte,Gymnastik og Idrætsforening . Han var en dygtig skytte, og var i mange år skydeinstruktør for hjemmeværnet.

Scan00031973 overtog sønnen Arne og hustru Lis gården. Magda og Kristian flyttede til Havrebakken 9 hvor de boede indtil Kristian døede i 1998.

Lis og Arne ændrede driften, og byggede ny svinestald. Der blev plads til 130 grisesøer plus smågrise.

Markerne blev drevet med korn og en del skovdrift.

Læs videre på: www.historiskatlas.dk.