Lokalarkivets åbningstid: 1. mandag i måneden kl. 14-16. Lukket på helligdage og i skoleferier.

Landejendomme i Grejs Sogn

Lille Sønderskovgård, Grejs

 

IMG 0306Vestermarksvej 9, 7100 Vejle

Matr.nr. 60 A Grejs by

Det var et lille husmandssted med 7 tdl. jord, der blev drevet med 6 køer, som den gang stod i tøjr, og skulle flyttes flere gange om dagen.

Der var også nogle grisesøer og smågrise. Markerne blev drevet med roer, korn og græs.

                                           Billedet til højre er efter nybyggeri ca. 2000.

Stedet var omkring 1900 ejet af Jørgen Madsen, som blev kaldt en "klog mand".

Navnet på gården var oprindelig Stengryden. Sagnet fortæller, at der lå en stor sten ude på marken, og hvis den blev flyttet, ville gården brænde. Dette skete dog ikke, da stenen engang blev flyttet.

1905 købte Dorthea og Niels Haarby ejendommen af Jørgen Madsen. Og de døbte nu gården "Granlygård".

Vestermarksvej 9 1Da Niels Haarby døde i 1963 overtog de ugifte børn Elly og Aage Haarby stedet, og fortsatte husmandsbedriften indtil den længstlevende, Aage kom på plejehjem.

Så i 1997 købte Jan Nørskov Madsen ejendommen, og kaldte den nu "Lille Sønderskovgård", da den omkring 1840 er udstykket fra naboejendommen Sønderskovgård.

                                            Dette billede er det gamle flotte stuehus.

 

Jan har siden fjernet de gamle bygninger, bygget nyt stuehus og udhus. Stedet er nu en lille lystejendom.

Se mere på: www.historiskatlas.dk