Åbningstider: Normalt hver mandag fra kl. 14 til 16. Dog ikke åbent på helligdage og i skoleferier.   

Nyhedsarkiv

Generalforsamling 2019

Mandag den 4. februar 2019 kl. 19.00

afholder Grejs Lokalhistorisk Forening

generalforsamling i Grejs Borgergård.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Efter generalforsamlingen fortæller historiker

og forfatter Vigand Rasmussen om anlægsarbejdet

med vej og jernbane gennem Grejsdalen for mere

end 100 år siden.

Der serveres naturligvis også kaffe m/brød.