Åbningstider: Hver mandag fra kl. 14 til 16. Dog ikke helligdage og i skoleferier.

Nyhedsarkiv

Generalforsamling 2020

Generalforsamling i

Grejs Lokalhistorisk Forening

mandag den 3. februar 2020

kl. 19.00 i Grejs Kulturcenter

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse af regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Valg til bestyrelsen

Lis Madsen - modtager genvalg

Erik Møller - modtager genvalg

Ole Madsen – modtager ikke genvalg

Darling Vesterholm – modtager ikke genvalg                  

          Suppleant: Maren Blom

  1. Valg af revisor:

Willy Mortensen

Suppleant: Arne Hansen

  1. Eventuelt

Efter kaffen fortæller Mogens Ladegaard om

100 året for genforening Sønderjylland med

Danmark i 1920.