Åbningstider: Normalt hver mandag fra kl. 14 til 16. Dog ikke åbent på helligdage og i skoleferier.   

Nyhedsarkiv

De graver i jorden ved Vestermarksvej

Vejle Museums udgravning på marken ved Vestermarksvej i Grejs.

v/Karen Steenbjerg Hansen

Tirsdag den 2. juni 2020 havde arkæologerne ved Vejle museum stillet sig til rådighed for en rundvisning og fortælling om udgravningens foreløbige resultater.

Ved de første søgegrøfter på marken havde man en forventning om, at der havde været en boplads på området. Både Arne Nørskov Madsen og Inger Marie Larsen kunne fortælle, at i deres familier var der blevet fundet mange potteskår og flinteredskaber under dyrkning af markerne.

Nu har Vejle Museum fået bevilget 2 mand i 10 dage til at undersøge området, og foreløbig tyder det på, at de har fundet stolpehuller i jorden, der passer til 2 langhuse.

Et hus har 2 indgange, som er placeret over for hinanden, og hvert hus har 3 sæt stolper. Husene ligger i forlængelse af hinanden, og det er den samme ”arkitekt” på husene.

Desuden er der nogle mindre stolpehuller, der formodes at udgøre et hegn rundt om bebyggelsen og små skure evt. med halvtag til opbevaring af f. eks. brænde.

Der bliver nu udtaget prøver af træresterne i stolpehuller og sendt til kulstof-14 analyse for at tidsfæste husene. Man formoder, at bebyggelsen er fra romersk jernalder, altså perioden lige efter Kristi fødsel. Nogle af fundene tyder på, at der har været bebyggelse helt tilbage til bronzealderen et par tusind før Kristi fødsel. Der er i hvert fald gjort fund i form af flintestensaffald og gruber fra stenalderen.

Der bliver udarbejdet en rapport, som lokalhistorisk forening vil få adgang til.

Se billede nedenfor, der viser en markering af nogle af stolpehullerne.

P6020041