Åbningstider: Hver mandag fra kl. 14 til 16. Dog ikke helligdage og i skoleferier.

Nyhedsarkiv

Nyt fra Generalf. 2017

En velbesøgt generalforsamling i Grejs Lokalhistorisk Forening blev afholdt i Grejs Borgergård mandag den 6. februar.

Niels Danielsen blev valgt til dirigent. Såvel beretning som regnskab/budget blev godtaget.

Forslag om uændret kontingent 100 kr. pr.par og 50 for enlige blev vedtaget.

Forslag om vedtægtsændring af § 8 om tegningsret blev enstemmigt vedtaget. Nu er det Formand og Kasserer i forening, der tegner foreningen.

Alle valg til bestyrelse, suppleant, revisor og suppleant var genvalg.

Efter generalforsamling og kaffebord viste Else og Gunnar billeder og fortalte om deres 5 ugers campingferie i New Zealand med afslutning i Sidney i Australien. Et rigtigt godt tilrettelagt program, og en dejlig oplevelse som tilhører og de flotte billeder fra New Zealand. Og såkunne vi mærke stolen rystede under os, da Gunnar berettede om det kraftige jordskælv, der skete mens de var der.

Tak for god tilslutning, og inden så længe kan I forvente besøg fra et bestyrelsesmedlem, der gerne vil sælge Jer et medlemskort.