Åbningstider: Hver mandag fra kl. 14 til 16. Dog ikke helligdage og i skoleferier.

Nyhedsarkiv

Giv din historie videre

Grejs Lokalarkiv og mange andre arkiver er med i et nationalt digitalt indsamlingsprojekt for erindringer.

"Giv det videre 2017" indgår i Danmarks Radios store 2017-satsning Historien om Danmark.

"Alle har en historie". Både børn og voksne har en historie, så alle kan deltage med en historie til bevarelse i arkivet til glæde for vore efterkommere og Danmarks historien.

"Må arkivet få din historie".  Alle kan bidrage med deres erindringer, historier og oplevelser, der fortæller om deres liv og levned i Danmark, og som til sammen kan skabe indsigt i, hvordan Danmarks historie har udfoldet og udviklet sig de seneste 100 år. Arkivet venter på din historie.

www.givdetvidere2017.dk kan du læse meget mere om projektet. Du kan også besøge os i arkivet, vi hjælper dig gerne.