Åbningstider: Hver mandag fra kl. 14 til 16. Dog ikke helligdage og i skoleferier.

Nyhedsarkiv

Nyt fra Generalforsamling 2018

Grejs Lokalhistorisk Forening afholdt sin generalforsamling i Grejs Borgergård, og der var som sædvanlig et pænt fremmøde.

Niels Danielsen dirigerede generalforsamlingen på sin sædvanlige rolig måde.

Bestyrelsens beretning og regnskab blev godkendt.

Alle valg til bestyrelse, revisor og suppleanter blev genvalgt.

Efter kaffebordet fik vi en spændende beretning af Max Rasmussen om hans opvækst og et spændende idrætsliv.

Bestyrelsen konstituerer sig ved første møde efter generalforsamlingen.

Der kommer nyt om åbningstider i arkivet og om kommende arrangementer.