Åbningstider: Normalt hver mandag fra kl. 14 til 16. Dog ikke åbent på helligdage og i skoleferier.   

Om arkivet

Grejs Lokalhistorisk Forening er stiftet i 1985 med hjemsted i Grejs by, med et lokalarkiv hvis interesseområde er Grejs sogn.

Formålet med foreningen og arkivet er:

  1. at fremme og styrke den almene interesse for Grejs sogns historie og medvirke til at bevare egnens historiske arkivalier og værdier.
  2. at indsamle, registrere og bevare arkivalier, billeder, billede- og lydoptagelser, trykt materiale og andre data uanset medium af ikke-statslig herkomst med tilknytning til Grejs sogn, dens borgere, foreninger, virksomheder og institutioner i fortid og nutid.
  3. at stille det indsamlede materiale til rådighed for offentligheden efter de gældende regler for tilgængelighed iflg. Arkivloven.

Det indsamlede materiale betragtes som offentlig eje, og dets forbliven som sådan garanteres.

Bestyrelsen samt eventuelle frivillige hjælpere arbejder i arkivet med at få alt registreret, så det er let at finde de gemte materialer i arkivet, når besøgende i arkivet har interesse for at se nærmere på gemte arkivalier eller billeder.

Fra internet adressen www.arkiv.dk kan man finde frem til, hvad alle danske arkiver gemmer. Er der et eller andet, der har særlig interesse, henvender man sig herefter på arkivet for at studere materialet nærmere. Ønsker du f.eks. at se, hvad der er gemt i arkivet i Grejs, kan du eventuelt søge på Grejs Sogn, Grejs skole eller indtaste en bestemt adresse.

Mange af vores gårde i Grejs sogn er lagt ind på www.historiskatlas.dk. Her fortælles om  gårdenes historier med tekst og billeder. Vi arbejder fortsat med at få flere fortællinger om sognets gårde gennem tiderne gjort synlige på Historisk Atlas.

Her på hjemmesiden er der nu et menupunkt om "Landejendomme". Her vil vi fortælle lidt om samtlige ejendomme i Grejs sogn, hvor der tidligere har været landbrug. For mindre end hundrede år tilbage i tiden var der landbrug til de fleste ejendomme. Det var små og større landbrug. Der var mindre og større gårde og husmandsbrug, som folk ernærede sig ved. Så var der mange små landbrug, der havde lidt landbrug med lidt husdyr og fjerkræ for at være selvforsynende til den daglige husholdning.

Grejs Lokalhistorisk Forening har en stor medlemskreds, der viser interesse for arkivet og dens fortsatte eksistens. Medlemskontingentet er kun 50.- kroner pr. person om året. Det glæder bestyrelsen, at medlemmerne værdsætter det frivillige arbejde i arkivet.

Nye medlemmer er altid velkommen.

Er du interesseret i arkivarbejde, er der altid arbejde til frivillig indsats i arkivet.