Åbningstider: Hver mandag fra kl. 14 til 16. Dog ikke helligdage og i skoleferier.

Historie arkiv

Så mange skoler var der i Grejs Sogn

For godt 200 år siden - 1814 - blev en skolelov vedtaget. Denne lov bevirkede, at der blev indført undervisningspligt for alle børn i Danmark, som det første land i verden.

Der er ikke præcise årstal på, hvornår skolerne i Grejs sogn er byggede. Men det er sikkert ganske vist, at børnene i Grejs sogn også fik undervisning fra lovens vedtagelse, måske var det i starten i små stuer rundt i sognet.

Indtil 1961-62 var der Hovedskole i Grejs og Hovedskole i Holtum.

Til Hovedskolen i Grejs var tilknyttet Forskole i Grejs, Fløjstrup og Ulkjær. I Forskolen i Ulkjær gik der elever til både Grejs og Singbjerg Hovedskoler.

I Holtum var der også en Forskole, der var samme sted som Hovedskolen.

I 1961 blev der bygget ny Centralskole i Lindved i den "gamle" Grejs-Sindbjerg Kommune. Hvilket bevirkede, at samtlige eksisterende skoler i Kommunen blev nedlagt, og at alle elever nu blev samlet og undervist i Lindved Centralskole fra 1. til 10. klasse.

Sammenlægningstiden var nu godt igang. Nu forsvandt skolerne og degnen fra mange byer over det ganske land.

Der kommer senere mere fyldig historie om de enkelte skoler.